Ker se zavedamo, da kakršna koli smrt (pričakovana ali nepričakovana) s seboj prinese številna vprašanja in stiske, smo vam odgovorili na osnovna vprašanja, ki se porajajo ob izgubi najdražje osebe.

World's Fastest

Prijava smrti

Če je oseba umrla v zdravstvenem zavodu, bolnici, domu za ostarele, vojašnici, zavodu za prestajanje kazni ali v drugi javni ustanovi, organizaciji ali zavodu, mora smrt upravni enoti prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla.

Če je oseba umrla  doma, mora smrt prijaviti zdravnik, ki je ugotovil smrt. Smrt lahko prijavijo tudi družinski člani, in sicer na upravni enoti kjer je oseba umrla, lahko pa se za prijavo smrti pooblasti pogrebno podjetje, ki to opravi na podlagi s strani svojcev podpisanega pooblastila.. Prijava smrti mora biti podana v dveh dneh od smrti oziroma, ugotovitve le te. 

Kako prijaviti smrt? Smrt se prijavi s potrdilom o smrti oz. potrdilom o vzroku smrti. Potrdilo izda zdravnik po tem, ko si ogleda pokojnika.

Ob prijavi smrti je potrebno priskrbeti oblačila pokojnega, v katerih bo pokopan ali upepeljen, enega izmed osebnih dokumentov (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje) ter po želji fotografijo preminulega, da lahko naredimo povečavo slike.

World's Fastest

Kaj storiti v primeru smrti na domu?

Ko nastopi smrt doma, je prvi korak ta, da obvestite zdravnika (pokličete na številko 112 ali pa se obrnete na lokalni zdravstveni dom oziroma osebnega zdravnika). Po ogledu, ki ga upravi zdravnik in vam izda potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (potrdilo o vzroku smrti in poročilo o vzroku smrti), pokličite našo pogrebno službo, ki bo v najkrajšem možnem času opravila prevoz pokojnega.

Med čakanjem lahko pokojnika preoblečete, lahko pa to kasneje opravimo mi. Pripraviti pa morate:

  • enega izmed osebnih dokumentov pokojnika s sliko (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list),
  • zdravniško potrdilo o smrti oziroma poročilo o vzroku smrti.

V kontakt z nami lahko stopite že prej in pomagali vam bomo z nasveti in podporo.

World's Fastest

Kaj storiti v primeru smrti v domu starejših občanov ali bolnišnici?

V primeru smrti v domu starejših občanov ali v bolnišnici, prejmejo svojci obvestilo o smrti. Nato se lahko obrnete na našo pogrebno službo, kjer vas bomo vodili skozi vse nadaljne korake (od prevoza pokojnika do pogreba).