Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep kot zvezda na nebu … (Tone Pavček)

POGREBNINA IN POSMRTNINA

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne pomoči socialno šibkejšem ob smrti družinskega člana.

Pogrebnina – denarni prejemek, namenjen za pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana.
Posmrtnina – denarni prejemek, namenjen finančni pomoči svojcem umrlega.

Upravičenec do pogrebnine in posmrtnine mora biti:
        1.  državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
        2.  tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 

 

  • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Od 1.6.2018 so upravičenci tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje pokojne osebe.),
  • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali
  • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja, prav tako se ne upošteva denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek in državna štipendija) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja in višine osnovnega zneska minimalnega dohodka. 

Do posmrtnine je lahko upravičen samo en družinski član!

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

  • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti),
  • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),
  • in je bil na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka, ali
  • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 evrov za samsko osebo oziroma 925 evrov za družino.
Vlogo za pogrebnino in posmrtnino najdete na spletni strani eUprava REPUBLIKE SLOVENIJE. Uveljavljate jo lahko pri katerem koli centru za socialno delo, v roku enega leta po smrti svojca.