Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep kot zvezda na nebu … (Tone Pavček)

POKOJNINA

Pokojnina temelji na pokojninskem in invalidskem zavarovanju in je redni mesečni prihodek. Začnete jo prejemati od dneva izpolnitve pogojev za pokojnino. 

Zavarovanec lahko uživa le eno od izbranih pokojnin, razen če zakon določa drugače. Izjeme so le tisti, ki uživajo lastne pokojnine in prejemajo del vdovske pokojnine. 

Na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko pridobite: 

Osnovne informacije za vse nove upokojence.