POKOPALIŠKE STORITVE

 
  • nasveti in svetovanje
  • izkop in zasutje groba
  • vgradnja in odpiranje žarne niše, grobnice
  • izkop in priprava groba
  • izkopi žarnih in klasičnih jam
  • ureditev groba
  • prevoz s kraja smrti
  • priprava mrliške vežice
  • prevoz v mrliško vežico
  • zagotavljanje pogrebnega moštva